centar za hitne pozive

Nesreće i nezgode se događaju.

Važan je vaš pravovremeni odgovor!

"Pošiljatelji su dužni, u nekim slučajevima, osigurati pravovremenu informaciju o opasnoj robi tijekom transporta putem broja telefona. Osoba koja je kontakt za hitne situacije mora biti dostupna 24 sata, te poznavati prirodu opasnosti i mjere zaštite."

24/7 dostupnost

Pružamo informacije o pošiljci i opasnostima, te mjerama zaštite, hitnim službama, za vrijeme transporta.

Prijevozni dokument

Mnogi prijevoznici zahtjevaju 24-satni kontakt osobe koja poznaje prirodu opasnosti i način pakiranja. Prepustite to nama.
CENTAR ZA HITNE POZIVE
MIRIAM LOGISTIKA
iphone white

Ambalaža

Stavite ERC telefonski broj na vašu ambalažu kada se to zahtjeva. U slučaju potrebe osobe koje manipuliraju teretom kontaktirati će naš centar.

Sigurnosno-tehnički list

Ova usluga podrazumijeva i mogućnost stavljanja telefonskog broja centra u Sigurnosno-tehnički list.

Modovi transporta

Cestovni prijevoz

Zračni prijevoz

KONTAKTIRAJTE NAS ZA OVU USLUGU

hq@miriam-dg.com
+385 1 3818 111

Pomorski prijevoz