kordinator za prijevoz opasnih roba

Koordinator za prijevoz opasnih roba u zračnom prometu

Opasnu robu smiju prihvaćati i prosljeđivati samo oni poduzetnici (pošiljatelji, otpremnici, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme tereta i operatori) kojima je Agencija izdala odobrenje, odnosno koje je certificirala kao sposobne za obavljanje tih operacija, i koji su u posjedu važećeg Certifikata za opasne robe,a da bi ishodio Certifikat za opasne robe, mora imenovati Koordinatora za opasne robe.
sigurnosni savjetnik u prijevozu

Sigurnosni savjetnik u prijevozu opasnih tvari - ADR / RID

Pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari (iz Zakona o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/07.)).
savjetovanje

Trebate savjet za vašu pošiljku?

Mi ćemo provjeriti uvjete prijevoza i obavijestiti vas o zakonskim odredbama koje se moraju poštivati u smislu ograničnja, načinu pakiranja, uvjete s obzirom na zrakoplovnog prijevoznika.