svetovalec za varnost v prometu

Varnostni svetovalec za prevoz nevarnih snovi - ADR / RID

Pravne in fizične osebe, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh kot tudi pakiranje, nakladanje ali razkladanje v zvezi s tem prevozom, mora za prevoz nevarnega blaga imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca. . snovi.
posvetovanje

Potrebujete nasvet glede vaše pošiljke?

Preverili bomo pogoje prevoza in vas obvestili o zakonskih določilih, ki jih morate upoštevati glede omejitev, načina pakiranja kot tudi ostale pogoje za vse načine transpora.